Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2017 22:10, số lượt xem: 131

Bên ai trong lúc bão mưa
Bên ai trong lúc gió khuya lạnh lùng
Bên ai trong lúc sầu đông
Bên ai trong lúc mưa dâng bão về
Bên ai chỉ thấy trong mơ
Bên ai trong lúc bơ vơ một mình
Bên hồn bên tiếng từng đêm
Bên người bên bóng hai năm vẫn chờ
Bên đêm gió lạnh sương mờ
Bên trăng thì cũng rèm khuya nhớ người
Bên bóng đêm thấy buồn vơi
Bên giường bên gối ngóng mời chờ em
Bên mơ bên gió từng đêm
Bên lòng thì thắp nén hương ngóng chờ
Bên mong bên ngóng bao mùa
Bên mình đêm đến chát chua đủ mùi

09:00 đêm 14.05.2016
bên ao mà mãi một thân sinh sống