Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2017 21:58, số lượt xem: 154

Giấc mơ nào mơ rồi vẫn ước mơ
Lại muốn thấy bóng em trong đêm mờ
Anh muốn thấy giấc mơ quay trở lại
Để đêm ngày bên nhau để khỏi mơ

Một giấc mơ em đến êm ấm khuya
Trạm thời gian bệnh tật bão mưa về
Vẫn còn gom trong lòng của anh đó
Vẫn nhớ đêm nhớ ngày cầu cho mơ

Giấc mơ đó anh ghi xuống dòng thơ
Nhắc nhủ anh cho nhớ khỏi nhạt mờ
Bên đường xa vẫn còn bóng em đó
Anh vẫn cầu cho mơ có em về

Anh vẫn nhớ trong lòng chẳng nhạt thưa
Anh vẫn ghi vẫn in từng đêm về
Nén linh sầu từng đêm cầu cho có
Có bóng em bên cạnh ngồi gánh chia

08:00 đêm 05.05.2016
nếu có em bên cạnh ngồi chắc vui thêm