Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2017 20:56, số lượt xem: 120

Nghĩa thơ chờ ai thưởng thức đây
Bềnh bồng trong lòng biết hỏi ai
Hoạ thơ chờ ai tô giúp đó
Ấm nồng hồn thơ biết ai mời

Một mình thơ thẩn đề thơ vui
Mà trong lòng dạ thấy buồn vơi
Ý thơ ghi xuống mà không có
Bờ bến nào đây cho gọi mời

Đề khẽ khẽ gọi thầm bên tai
Khỏi thương thầm trộm nhớ từng ngày
Để êm ấm hồn thơ khuya đó
Trao tình duyên thơ bên cạnh người

11:05 đêm 04.10.2012
khe khẽ gọi tên người trong đêm