Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/05/2017 22:52, số lượt xem: 184

Đếm những lời cầu xin
Mai ngày chung đôi duyên
Bóng em chìm trong nhớ
Bao giờ được thương thêm
Đếm từng tiếng lòng thương
Để mai anh đừng quên
Một bóng hình anh muốn
Bước đời bên cạnh em

09.30 đêm 21.06.2016
lạnh lùng ngồi nhớ ai