Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2017 19:46, số lượt xem: 111

Đất với trời xa cách cách trở bên
Người với người sao cách bờ bến thương
Thương với thương mà lại xa nhau ấy
Lòng với lòng mà xa vẫn còn thương

Biển với bờ cách trở xa đôi bên
Đêm với đêm khi nhớ biết đâu tìm
Chờ với chờ trong lòng vẫn gom đó
Cầu với cầu đêm xuống vẫn cầu xin

Xa với xa lòng vẫn chung bước đường
Yêu với yêu dù cách biệt trời phương
Chung với chung từng giấc mơ đêm đến
Mến với mến dù xa vẫn yêu thương

Ngóng với ngóng bên nhau chung một đường
Ước với ước dù xa bờ bến thương
Mong với mong đêm nào chờ nhau ấy
Thấy với thấy trong lòng mình yêu thương

10:00 đêm 04.03.2016
ngó về bên đàng lòng như đổ sương rơi