Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:02, số lượt xem: 93

Bão mưa gió đưa về
Lạnh lạnh cảnh đêm khuya
Hoang vu trong nhà đó
Bờ bến nào mai đi

Bão mưa vẫn đong đưa
Dạt dào cảnh lòng khuya
Gợn bao niềm đêm vắng
Biết bao lần bão mưa

Bão mưa tối mịt mờ
Thời gian thơ thẩn khuya
Một mình thân đêm vắng
Ghi xuống từng dòng thơ

Bão mưa bao giờ qua
Cầu tan lớp mây mù
Ẩm ướt dài trôi ấy
Đêm ngày thấy nhạt khu

09:30 đêm 12.12.2013
ngồi ngó từng trạm bão mưa