Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2017 21:23, số lượt xem: 91

Duyên thơ tình ngồi viết bao giờ xong
Dài thời gian đêm buông chẳng an lòng
Anh vẫn ngồi thơ thẩn ghi trên giấy
Vẫn ghi tháng ghi ngày một cõi mong

Khi xa nhau mình anh em hiểu không
Cô đơn sống bão mưa phủ bao lần
Tê buốt đời một thân mấy năm đó
Thấy bao mùa trôi qua lạnh lạnh tâm

Khi xa nhau đêm xuống thấy như gần
Vết thương đời bão mưa phủ ngập thân
Ghi xuống từng dòng thơ bão mưa đó
Từng đêm sang canh vắng có em thăm

Ngó từng dòng thơ lạnh ghi từng đêm
Chờ bên nhau bước đời cầu nguyện xin
Gần lòng nhau gần thân khi đêm xuống
Khỏi ngồi trông ngồi ngóng lạnh giá đêm

08:00 đêm 02.06.2016
hôm nay thấy cô đơn lạnh giá
lòng khuya một mình