Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2017 22:15, số lượt xem: 102

Thắm thoát bước đời qua
Bão mưa phủ tràn lề
Đêm nay ngồi ghi xuống
Từng nỗi buồn xa xưa

Thắm thoát thời gian qua
Biết đâu là bến bờ
Mịt mù bầu trời ấy
Đêm ngày thấy nhạt khu

Thắm thoát đã mấy thu
Heo may gió chiều đưa
Nội trôi bước đời ấy
Đêm dài lạnh bờ mi

Thắm thoát hai năm qua
Chỉ bóng em anh ghi
Nội tâm đôi mình đó
Chẳng bao giờ thấy thừa

08:00 đêm 16.05.2016
ngồi với thời gian một mình sống