Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:21, số lượt xem: 137

Trăng sương mờ ảo đêm khuya
Bầu trời thanh vắng đậm đà sương đông
Bốn mùa trôi chảy xuôi vần
Lòng người lại thấy bâng khuâng đông này
Trao nhau miền nhớ đâu đây
Trao nhau từng trạm cơn say đường tình
Sáng chiều thiếu ánh bình minh
Ánh sương phủ ngập bày trình với ai

09.00 đêm 30.01.2012
sao biết bày trình với ai khi sống một mình