Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 22:04, số lượt xem: 106

Bài thơ ngồi viết gửi về đâu
Đã gom thời gian từng nét sầu
Ngồi tô ngồi dệt từng nét xuống
Để giảm cơn buồn khi nhớ nhau

Bài thơ ngồi viết gửi về đâu
Kỷ niệm ngày quen vẫn một màu
Nhật ký anh ghi từng đêm đến
In nét bóng em với lời sầu

09:15 đêm 27.05.2012
dòng thơ này viết tặng ai nhớ ai