15.00
Đăng ngày 30/06/2017 22:00, số lượt xem: 119

Anh vẫn tiếc em tới ngày nay
Vẫn gọi thầm tên những canh dài
Vẫn thả hồn trôi đi tìm kiếm
Chẳng có bóng ai hiện đêm ngày

Anh vẫn nhớ em tới ngày nay
Sợ bóng em xa sợ đổi thay
Sợ quên nhau rồi thời gian ngóng
Lòng anh vẫn mong chẳng phai màu

09:45 chiều 15-01-2012
thơ thẩn nhớ tới ai đêm nay