Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 20:38, số lượt xem: 135

Thắm hơi cơn lạnh mùa đông sang
Ngồi ngó cảnh vật đông hoang tàn
Trong nhà thắm mùi cơn lạnh giá
Nhớ bóng ai xa nhớ một nàng
Ngồi ngó hạt sương phủ trắng ngàn
Nào thấy ánh trăng từng tuần sang
Cỏ cây than lạnh cành không lá
Cành thấy thiết tha thêm nhớ nàng

08:15 đêm 21.06.2013
trời lạnh lòng càng thêm lạnh nhớ người