Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2017 20:47, số lượt xem: 124

Ai vớt hình dáng em cho anh
Trải qua bao mùa thầm nhớ thương
Cứ mãi miên man trong lòng nhớ
Bên đường ngoài ngõ đã vắng em

Đêm nay anh vớt ánh sương rơi
Ngồi vớt qua đêm trắng ngập trời
Ai vớt cùng nhau trong đêm vắng
Để mình anh vớt lạnh em ơi

11:05 đêm 22.07.2013
ngồi bạn với trăng đêm nay