Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2019 21:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 12/06/2019 21:41, số lượt xem: 108

Ai vẽ trong đêm thưa
Canh sầu vắng đêm thừa
Vẽ từng đêm trên đó
Bầu trời lạnh giá khuya

Ai vẽ trên dòng thơ
Từng nét bão tố mưa
Trạm thời gian dài ấy
Chẳng biết bao giờ thừa

Ai vẽ cả trong mơ
Vẽ đường xa vật vờ
Vẽ trong lòng đêm ngóng
Vẽ lời mong lời chờ

Ai vẽ đường đôi ta
Vẽ cả duyên tình xa
Vẽ các xa đôi bến
Vẽ lòng đêm thiết tha

07.50 đêm 11.01.2017
ai vẽ trong lòng anh từng đêm