Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2018 21:00, số lượt xem: 119

Ai treo hồn anh những đêm khuya
Ai treo áng mây trôi lững lờ
Ai treo cánh mộng thời gian ngóng
Ai treo trăng vàng tỏ trời khuya

Ai treo hồn anh phút đong đưa
Ai treo bóng ai trôi lững lờ
Ai treo bóng người dễ thương đó
Ai treo theo gió để thổi xa

Ai treo bóng em thoáng trong mơ
Ai treo hồn anh trong phút chờ
Ai treo ánh sao tỏ trời vắng
Ai treo duyên tình cho bão mưa

Ai treo ai xếp từng dòng thơ
Ai treo treo mãi cơn mộng hờ
Ai treo thời gian trầy lụn ấy
Ai treo bóng em thấy trong mơ

09:30 đêm 11.12.2013
ai treo phiến mây trời trôi lững lờ