Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2018 22:09, số lượt xem: 111

Ai thương trong cảnh đời này
Ai thương trong lúc chua cay một mình
Ai thương canh vắng đêm im
Ai thương chia nỗi bày trình nội tâm
Ai thương bên bóng đêm gần
Ai thương cho gọn lời thầm nhớ nhau
Ai thương canh vắng đêm sầu
Ai thương chung đổ mưa ngâu duyên tình
Ai thương bên bóng bình minh
Ai thương anh gửi tim anh tới người
Ai thương anh gửi đôi lời
Ai thương chung bước chung đời với anh
Ai thương bên bóng đêm lành
Ai thương bên cạnh mỏng manh kiếp đời

10.30 đêm 03.11.2016
ngồi mỏng manh buồn với kiếp đời mình