Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 12:16, số lượt xem: 144

Ai thương mình ai nhớ cuối trời xa
Ai lo mình ai gánh nỗi buồn chia
Ai ngồi lau giọt lệ thương xa ấy
Ai trong lòng mà thấy mình tiếc nhau

Ai hiểu tim đôi mình thương xót nhau
Ai thấy tim đôi mình chung một màu
Ai thấy lòng đôi mình chung bão tố
Ai thấy lòng đôi mình vẫn chờ nhau

Ai thấy bóng đôi mình giờ xa xôi
Ai đem đôi mình gần gánh ngồi
Ai đem đôi đôi mình gần nhau ấy
Ai trông thấy đôi mình buồn bã ơi

Ai thương xa yêu nhớ cả một đời
Ai cách xa duyên tình một đời trôi
Ai giúp đôi mình gần gánh ấy
Ai mang đôi mình gần nhau ơi

09:00 đêm 14.10.2015
mong cho gần bên nhau một ngày mai