Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2020 10:36, số lượt xem: 39

Ai hiểu lòng anh đây
Ai thương tiếc từng này
Ai trao cơn buồn vắng
Ai gửi lời yêu say

Ai hiểu lòng anh đây
Ai biết buồn vơi này
Ai biết mình xa đó
Ai nhắc nhủ cơn say

Ai hiểu lòng anh đây
Ai đếm hạt thương rầy
Ai đếm nỗi lòng đó
Ai giúp gần nhau đây

10.00 đêm 20.05.2017
đêm ngồi thơ thẩn một mình