Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2017 20:56, số lượt xem: 85

Thời gian vắng xa nhau
Dù thương nhớ biết bao
Biết đường đâu ngõ lối
Đứng ngồi biết nói sao

Thời gian biệt không tin
Xa nhau biết đâu đền
Ngồi ngóng từng trạm đó
Lòng sao nhớ chẳng quên

Thời gian thấy nhớ em
Đêm dài vẫn cầu xin
Nén hương lòng thương ấy
Sao gửi tới lòng em

Thời gian lạnh thấu tim
Xa nhau thấy thầm thương
Mùi đêm khuya hoang vắng
Ai bên hình dáng em

08:10 đêm 24.05.2013
giờ em ở đâu và ai bên hình dáng em