Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2017 11:16, số lượt xem: 164

Ước những gì trong lòng mình đôi hai
mà trôi trong cơn mơ hai năm dài
từng đêm đến hồn trôi miền xa ấy
ngồi xuống thương xuống nhớ nhau từng ngày

Ước những gì thời gian phủ bão mưa
chỉ cầu cho tan lớp lớp mây mù
mong cho lòng đêm ngày được êm ấm
mình bên nhau khỏi ngóng khỏi cầu mơ

Ước những gì trong lòng mình khi xa
mến mến thương yêu nhau tận cõi chờ
cách bờ đôi hai bờ hai bến ngả
cầu đừng quên đừng nhạt một cõi xa

Ước những gì lòng mình từng bến khuya
trò chuyện nhau lo âu từng đêm về
đã hai năm vẫn thương vẫn mến ấy
cầu cho tàn bão mưa phủ đường đi

09:00 đêm 25.09.2015
lòng cầu cho mình được tới bên
nhau một ngày mai