Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 20:19, số lượt xem: 125

Để anh khuyên gió đừng rung
Khỏi bóng em đó trôi dừng đâu nơi
Dạt dào bờ cõi xa xôi
Hỏi thăm hỏi viếng đâu nơi cậy nhờ
Bến bờ sông gió bão mưa
Thời gian đằng đẵng đong đưa nhớ người
Cuồng phong bão tố dài ơi
Bao nhiêu cơn gió chiều vơi đêm thừa

09.00 đêm 14.06.2013
ngồi khoe gió đêm thừa