Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 21:44, số lượt xem: 97

Đừng quên một ngày mình quen nhau
Đừng quên lời nói khi ban đầu
Đừng quên thời gian mấy năm đã
Đừng quên từng đêm mình có nhau
Đừng quên mình quen đã bấy lâu
Đừng quên đừng để cho phai màu
Đừng quên từng mùa từng năm đến
Đừng quên mai ngày mình có nhau
Đừng quên lời hứa hẹn bao lâu
Đừng quên đường đi đã vắng nhau
Đừng quên lời an ủi khi sầu
Đứng quên lá vàng thu rụng đó
Đừng quên mình anh nhặt từng năm
Đừng quên mình cách cõi xa xăm
Đừng quên mình quen đã mấy năm
Đừng quên từng ngày ngập bão tố
Đừng quên từng giờ lòng có nhau

09.45.giờ đêm 24.09.2016
quen nhau thì cầu đừng có quên nhau