Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2019 19:58, số lượt xem: 68

Đừng bỏ thời gian trôi
Xa nhau phai bóng người
Xa đường đời lối ngõ
Đừng bò cho quên người

Đừng bỏ cho mờ phai
Yêu thương đã lâu rồi
Đừng quên từng đêm nhé
Tiếng nhè nhẹ bên tai

Đừng bỏ quên ngày mai
Anh ngồi ngóng ngóng hoài
Đêm nào anh vẫn ngóng
Cho lòng khỏi nhạt phai

Đừng quên từng đêm vơi
Mình trao nhau tiếng cười
Đêm nào cũng vẫn có
Để đẹp lòng đôi hai

10.30 đêm 28.01.2017
khi xa đừng quên cho đôi lòng gần gãnh nhau