Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:37, số lượt xem: 110

Đừng buồn tái má hồng
Thu về như thiếu bông
Yêu thương vẫn còn đó
Đêm ngày vẫn hằng mong

Đừng để tái má hồng
Đừng sầu buồn đêm sang
Dù anh ở xa ấy
Đêm ngày vẫn chờ trông

Đừng để tái má hồng
Đừng buồn vắng trong tâm
Đêm ngày vui vẻ nhé
Anh gọi em từng đêm

Đừng để tái má hồng
Em vẫn còn anh trông
Đã mấy mùa trôi đã
Vẫn thương em một lòng

10.30 đêm 28.10.2016
em đừng buồn khi xa nhau