Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2017 10:38, số lượt xem: 129

Đừng để anh buồn nhớ trạm thời gian
đừng để anh thơ thẩn đêm buông màn
đừng để anh ngồi buồn lo âu ấy
đừng để anh thấy anh sầu đêm sang

Đừng để anh xa cách cách bên đàng
đừng để anh ngồi ngóng từng đêm sang
đừng để anh bơ vơ từng đêm ấy
đừng để anh ngồi phơi cơn gió sương

Đừng để anh chiều buông ngó trời phương
đừng để anh ngó qua cửa sổ đêm
đừng để anh đếm mùa trôi qua ấy
đừng để anh giấc ngủ mà chẳng yên

Đừng để anh buồn bã dài qua đêm
đừng để anh xa cách đoạn đường
đừng để anh ngóng chờ thời gian nữa
đừng để anh đêm thưa biệt tha phương

08:00 đêm 21.07.2015
sao số phận lại để đôi hai buồn quá dài thời gian