Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:50, số lượt xem: 111

Buồn nào bằng mình xa
Mấy mùa đã trôi đi
Như ngưu lang ngồi ngóng
Một ngày một năm về

Buồn nào bằng thương xa
Nhớ khi lòng đổ mưa
Khúc đoạn đêm thanh vắng
Đêm nằm một mình khuya

Buồn nào bằng đêm mưa
Ẩm ướt hiên ngoài thừa
Trong lòng người thêm ướt
Thương tiếc biết ai thưa

Buồn nào bằng yêu xa
Khi chợt tỉnh đêm khuya
Nhớ thương nhớ yêu ấy
Lòng đêm đủ cay chua

09.00 đêm 12.08.2016
đêm nay buồn sầu với bão mưa
phủ tràn cả thời gian