15.00
Đăng ngày 17/07/2017 21:08, số lượt xem: 128

Lòng thấy bỗng chợt mưa
Bóng ai xa nẻo bờ
Từng ngày xa nhau đó
Vẫn đề ghi trong thơ

Lòng sao thấy bơ vơ
Xa nhau thấy thẫn thờ
Sao gửi mùi thương ngóng
Để cho anh mong chờ

Lòng anh còn thương nhớ
Đếm từng phút giờ qua
Cho anh gặp lần nữa
Đừng trôi nổi quá xa

Lòng vẫn nhớ bóng xưa
Bao giông tố xoá mờ
Cầu cho nhớ nhau mãi
Để gặp lại mai sau

08:40 đêm 18.05.2012
lòng còn vấn vương bóng ai
sao đêm nay lại chợt nhớ