11.00
Đăng ngày 26/03/2018 21:10, số lượt xem: 138

Gió qua tiếng lá hỏi thăm
Gió chen khe cửa đêm nằm đưa tin
Gió vui với lá qua rèm
Trăng vui với ánh sương đêm phủ mờ
Sương thu rơi đổ mịt mù
Đã một năm đã mùa thu mới về
Thu về lại nhớ năm kia
Vẫn còn in vết đường về bóng ai
Thu này nhắc nhủ tới người
Hình bóng em đó để đời chẳng quên

08.00 đêm 19.07.2016
đêm gợn nhớ lại một hình bóng bên đường