Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2017 12:32, số lượt xem: 139

Đến mùa nào đôi mình vẫn xa nhau
đến mùa nào phảng phất cơn gió sầu
đến mùa nào lá vàng ngập đường ngõ
đến lòng nhớ dài đêm mãi nhớ nhau

Đến mùa nào trời trao tặng đôi hai
đến mùa nào xa mãi biệt phương trời
đến mùa nào từng đêm thầm tên gọi
đến mùa nào in mãi cõi nhớ nhau

Đến mùa nào cứ mãi thương yêu sầu
đến mùa nào cứ mãi ngập lo âu
đến mùa nào cứ phủ bão mưa đó
đến mùa nào lại nhớ lạnh canh thâu

Đến mùa nào trời trao đổ mưa ngâu
đến mùa nào cứ nghe tiếng tim sầu
đến mùa nào cứ ngó khung trời ấy
đến mùa nào bên anh khỏi xa nhau

08:30 đêm 26.06.2015
ngồi bơ vơ ngó từng mùa trôi đi lòng thêm lạnh