Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2016 11:09, số lượt xem: 213

Ngày giờ tháng chậm trôi
ngồi đếm bước thời gian
ngó khung trời đêm nhớ
nhiều đêm nhớ tới người

Đếm từng ngày ngóng em
lòng thêm thấy nhớ ai
vẫn xa nhau phương đó
đếm tuần trăng nhớ người

Lòng anh nhớ chẳng vơi
thời gian quen nhau rồi
bao mùa ghi trên giấy
ngó phương trời xa xôi

Đến bao giờ bên nhau
được gọi thầm bên tai
giờ đôi bên cách trở
ngóng bên cạnh đôi hai

09:30 đêm 20.11.2014
ngồi sầu sầu với thời gian trôi đêm nay