Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:11, số lượt xem: 111

Đêm nay anh ngồi ngồi đến khuya
Bôi bẩn trên giấy dài dòng ghi
Thơ thẩn miên man trong lòng đó
Biết gửi ai đây một lời chờ

Đêm nay anh ngồi nhớ chuyện xưa
Bóng ai trong mơ thấy mờ mờ
Chợt nhớ chợt thương chợt gọi đó
Gợn cho lòng đêm thấy bơ vơ

Đêm nay anh ngồi ghi trên thơ
Ghi rõ lời thương lời ngóng chờ
Từng nét trên thơ lạnh lùng giá
Ghi cho lòng nhớ khỏi phai mờ

Đêm nay anh ngồi ngó đường đi
Lang thang tâm cảnh thêm vật vờ
Dòng thơ đã dài đầy trang đó
Đậm đà nét nhớ dài đêm khuya

09.45 đêm 01.07.2016
sao lời yêu lời nhớ chẳng quên