Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:52, số lượt xem: 114

Thấy nhau nhớ mãi ngày đầu
Nhuộm bao ngày tháng linh sầu trôi xa
Ngờ đâu đường ngõ phủ mưa
Ngờ đâu duyên số mấy mùa lạc nhau
Nhớ chi nhớ mãi ngày đầu
Xa nhau xa mãi bao lâu cho chờ
Ngồi im lặng lặng gây mơ
Xây câu lục bát thẫn thờ đêm sương
Ngồi phơi sương đổ đông đêm
Hồn anh trôi dạt nhuộm sương đông buồn
Bao lần hẹn ước chẳng suông
Lỡ làng từng bước mây đen phủ mờ
Nỗi buồn ngập phủ trang thơ
Bao giờ bão tố cuốn đưa em về

10:50 đêm 23.07.2013
bao giờ bão tố cuốn đưa em về