Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2017 21:28, số lượt xem: 98

Bên trời xa góc nhớ vẫn có em
Một lá lòng một nhớ một tình thương
Một lời cầu lời xin gặp nhau ấy
Ngồi ngóng tháng ngóng ngày thấy thêm thương

Bên trời xa góc đó anh chẳng quên
Nhiều đêm ngó khung trời thêm nhớ em
Từng hạt lòng hạt thương trôi về cuối
Cầu cho tới tận lòng em từng đêm

Ngó trời xa góc đó lòng chẳng yên
Đêm ngồi xuống đề ghi để thương thêm
Để cho nhớ tình thương lời hẹn hứa
Để cho vừa đôi lòng cùng mối duyên

Bên trời đó anh thương chỉ có em
Anh chẳng quên đêm về gọi thầm tên
Nhắc nhủ lòng tiếc thương mình em đó
Cầu cho số cho duyên được bên em

09:00 đêm 04.06.2016
như có gì cuốn hút lòng đêm về một cõi xa