15.00
Đăng ngày 26/05/2017 21:43, số lượt xem: 145

Đường đã xa cách bờ nơi phương ấy
Đường đời trôi sầu vắng trôi từng ngày
Đường bến xa có một bóng ai đó
Đường ngõ nào anh tới tới lòng người

Đường đời xin cầu nguyện có duyên đôi
Đường tình yêu anh yêu có một người
Đường bến xa đêm về thêm buồn vắng
Đường ngóng trông mãi dài buồn buồn vơi

Đường bến xa lòng mến mãi một người
Đường thương yêu cách trở chốn xa xôi
Đường ngõ nào trên đời được gặp gỡ
Đường quãng này chỉ biết chờ ngóng thôi

Đường ngày đêm vẫn xa xa bóng người
Đường thương yêu trong lòng nhớ em ơi
Đường duyên tình mãi chờ chờ một bóng
Đường trông ngóng mãi ngóng cho gần đôi

08:00 đêm 10.06.2016
bến xa một người quen ngồi ngó đường xá xa xăm