Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:04, số lượt xem: 92

Đường nào em tới đây
Trong mơ canh sáng ngày
Sao bóng em lại có
Trong mơ đó sáng nay

Đường nào em tới đây
Xa nhau tít khung trời
Giấc mơ nào cũng thấy
Em đến chào anh vui

Đường nào em tới đây
Bên anh tới sáng ngày
Mơ đêm nay dài giấc
Muốn cho có từng ngày

Đường nào em tới đây
Đừng quên đến từng ngày
Để mơ nào cũng có
Bên nhau trong mơ vui

11.00 đêm 24.01.2017
trong mơ thời gian thấy có em thăm