Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 20:25, số lượt xem: 86

Đường đêm óng ánh hạt mưa
Đường duyên thì thấy bão mưa phủ đầy
Đường nào cũng chẳng vui say
Đường đời vẫn thấy chua cay đủ mùi
Đường nào mới có tiếng cười
Đường tình xa cách đâu nơi bến bờ
Đường đêm vẫn ngồi đến khuya
Đường tình ghi xuống dòng thơ đượm buồn
Đường tình lạnh giá như sương
Đường yêu thì vẫn xa đường cách nhau
Đường đời giờ phút trôi mau
Đường đời chỉ có cơn sầu chẳng phai
Đường đời ngày ngắn đêm dài
Đường tình xa cách miệt mài nhớ thương
Đường lòng cầu khấn bên em
Đường yêu thương đó lòng thèm ai hay

11.00 giờ đêm 17.09.2016
ngồi ngó đường khuya nghĩ tới đường
đời đang cô đơn một mình sống