Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2017 22:56, số lượt xem: 147

Duyên tình trên bến đò ngang
Sầu đêm chín rụng sấm vang ngóng chờ
Qua sông không biết bến bờ
Qua đò không biết đò đưa bến nào
Bông gòn gió thổi bay cao
Đêm buồn trăng lạnh biết sao với lòng
Buồn nào đã phủ mấy năm
Muôn lòng trông đợi xa xăm đường về
Đêm thương đêm lạnh bờ mi
Sao tìm sao kiếm đường đi vắng người

10:20 đêm 31.12.2012
sao tìm sao kiếm đường đi vắng người