Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2018 20:52, số lượt xem: 77

Đông Úc sắp chào trôi
Chẳng để lại một lời
Lủi thủi mình đi đó
Còn chỉ anh mình thôi

Đông Úc cuối mùa rồi
Sao lòng thấy chẳng vui
Một mình bơ vơ vắng
Cả đêm ở hiên ngoài

Đông đi chằng chào ai
Đông đâu ngó tới người
Bỏ mình anh đêm xuống
Ngồi buồn ngó đông trôi

10.30 đêm 12.07.2016
bơ vơ lạnh mùa đông mà lòng người lạnh hơn