15.00
Đăng ngày 20/04/2017 12:41, số lượt xem: 138

Đôi bên mình sầu ngóng đến bao lâu
Đã hai năm mình quen như trôi mau
Vẫn lang thang xa nhau xa miền ấy
Tháng đêm ngày vẫn cách cách trở nhau

Đôi bên mình chỉ biết yêu thương nhau
Chỉ biết lo biết lắng cho giảm sầu
Gánh gồng nhau như mùa theo năm ấy
Mà đôi lòng thương rầy mãi nhớ nhau

Đôi mình in từng nét lạnh lùng sâu
Qua từng ngày từng đêm nhớ biết bao
Biết nói gì với lòng từng đêm xuống
Có đôi lời tặng nhau mến thương chào

Đôi bên mình vẫn sầu vẫn bão mưa
Vẫn trôi xa cảnh vui đêm buông về
Vẫn gồng gánh đôi lòng cho gần đó
Vẫn còn in lòng nhớ mình bên nhau

10:00 đêm 22.10.2015
dù có xa nhau mà lòng vẫn nhớ người chẳng quên