Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 23:02, số lượt xem: 171

Ai chia nỗi thương đau
Ai giúp mình gần nhau
Ai an ủi nhau đó
Ai cho nhau tiếng cười

Ai biết lòng đôi hai
Ai ngó lá thu rơi
Ai thăm ai viếng ấy
Ai thương rầy tiếc nhau

Ai trao cảnh thương đau
Ai tặng từng cơn sầu
Ai để mình xa đó
Ai ngồi nhớ đêm thâu

09.00 đêm 25.06.2016
ai hiểu lòng mình đêm nay