Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 21:21, số lượt xem: 98

Lời thương lời nhớ tặng ai
Lời cưng lời quý ngóng hoài chờ trao
Đường đi ngõ ngẻo nơi nào
Vấn vương hình bóng nói sao với lòng
Nợ hồn nợ bóng đêm mong
Nợ thương nợ nhớ lòng buồn biết bao
Gió chen khe cửa đêm nào
Thầm thương thầm gọi xôn xao ngập phòng
Đường đời quá thật long đong
Gặp nhau không nhớ xuôi vòng thời gian
Ngồi khoe trăng nướng ánh vàng
Hồn trôi thơ thẩn lang thang bầu trời
Thương thầm nhớ trộm ai hay
Duyên tình duyên nợ thêm cay thêm sầu
Bơ vơ bao cảnh đêm thâu
Chợt thương chợt nhớ buồn sầu đêm sang

09:50 đêm 12.05.2013
vấn vương hình bóng bên đường
trong ý thơ, đó là ai