Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2018 21:46, số lượt xem: 171

Đêm nay có ai thăm
Trăng treo bầu trời thanh
Đang lang thang trên đó
Soi sáng cả trần gian

Đêm nay có ai thăm
Ánh trăng nhả hạt vàng
Trôi lọt khe cành lá
Như trăng vẽ bóng nàng

Đêm nay có sao thăm
Như vẽ ai trong lòng
Ngồi chờ đêm anh vẽ
Lắng nghe bao tiếng lòng

Đêm nay bóng em thăm
Nghe tiếng lòng thở than
Tiếng đổ gọi nhau ấy
Chỉ có tên một nàng

09.00 giờ đêm 03.11.2016
chợt choàng nhớ và gọi tên em