Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2017 20:23, số lượt xem: 128

Bình minh lại trôi đến
Sáu khắc dài buồn vơi
Rồi lại đêm trôi đến
Năm canh lạnh lùng trôi

Tuần trăng toả ánh đến
Soi sáng cả trần gian
Cầu soi tới bên đó
Cho thấy rõ mặt em

Tiếng trong lòng đêm đến
Thầm thầm tiếng gọi tên
Gửi ánh trăng cho tới
Khỏi ngồi nhớ tới em

Trà trộn tiếng trong tim
Trăng đêm đã qua rèm
Ngồi năm canh buồn vắng
Một mình chẳng có em

08:00 đêm 27.03.2016
từng ngày từng đêm lòng cứ mãi chẳng vui