Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2017 10:41, số lượt xem: 127

Ai treo trăng tỏ sáng đêm khuya này
mà treo cả ngàn năm tới đêm nay
soi sáng cả trần gian đổ hạt xuống
đưa cơn buồn vắng em chẳng vui say

Đong đưa năm dài tháng sao lòng vui
đong đưa nhớ miền xa hai năm rồi
đêm nào trời gió mưa rơi đổ ấy
lòng thấy nhớ nhớ em nhớ chẳng nguôi

Đong đưa nhớ tới người lòng sao vui
đêm buồn mưa gió thảm lạnh lòng người
cõi đêm dài từng đêm cầu cho ngắn
khỏi thơ thẩn hồn trôi tận cuối trời

Đêm đong đưa gợn lòng nhớ em ơi
đừng xa nhau quên nhau khuất tiếng người
từng đêm ngồi vui sầu trên thơ ấy
gom từng tháng từng ngày mình bên nhau

10:00 đêm 18.08.2015
đêm nay lòng nhớ ai như đong đưa chờ ai