Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 20:18, số lượt xem: 87

Đêm nay lòng nhớ ai
Có ai ngồi nhớ anh
Đêm buông dài canh vắng
Thì thào tiếng lầm than

Đêm nay anh với ai
Mà ngồi tới sáng ngày
Tay cầm cây bút mực
Dòng thơ ngó thêm dài

Đêm nay anh với mơ
Thì thào bao tiếng chờ
Như lòng mộng mơ gọi
Ghi xuống trên dòng thơ

Đêm nay anh thẩn thơ
Ngồi ngó khung trời mờ
Hồn trôi đi phương đó
Nơi có em xa mờ

11.00 đêm 15.09.2016
đêm nay anh với canh khuya nhớ người