15.00
Đăng ngày 13/04/2017 10:14, số lượt xem: 107

Đêm nay thấy trong lòng đổ hạt mưa
biết ai nói ai thưa cơn sầu về
cơn mưa nào mà dài không bờ bến
mưa không hạt mà lạnh lạnh giá tim

Đêm nay thấy trong hồn lạnh lùng khuya
trong lòng đêm bão mưa ẩm ướt thừa
gom đếm từng thời gian bao năm đã
mà chẳng vơi chẳng nhạt trong lòng khuya

Đêm nay thầy buồn sầu hỏi ai chia
có em xa đêm đến trò chuyện về
ngóng chờ nhau từng ngày từng giờ ấy
từng đêm thấy trong lòng như đổ mưa

Đêm nay thấy nhớ thương bên trời xa
trời đổ mưa không hạt dài đêm khuya
ngóng ngóng em chờ em khi đêm xuống
giảm cơn buồn đôi mình phận gánh chia

09:00 đêm 02.09.2015
đêm nay mưa lòng thơ thẩn ngủ không được