Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2017 23:27, số lượt xem: 129

Xào xạc tiếng bao mùa lạnh lùng trôi
Xào xạc lá mùa thu hiên ngoài rơi
Lận đận từng tuần trăng chào đi đó
Xào xạc nghe tiếng lòng tiếng hồn trôi

Xào xạc tiếng đêm một mình trôi
Xào xạc tiếng than thở lòng người
Xào xạc nghe tiếng hồn lận đận đó
Xào xạc nghe hạt gió đổ hạt rơi

Xào xạc nghe trong cõi lòng buồn vơi
Xào xạc tiếng dạo bước đứng lại ngồi
Xào xạc từng tiếng sầu tiếng thương đó
Xào xạc tiếng yêu thương trong lòng người

Xào xạc tiếng hồn trôi miền xa xôi
Xào xạc tiếng đêm không hồn rồi
Xào xạc ngửi từng mùi hoang vu đó
Xào xạc tiếng thầm gọi em một người

08:30 đêm 18.01.2016
xào xạc tiếng là rơi như tiếng gọi tên em