Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:22, số lượt xem: 79

Đêm hoang gọi thầm tên ai
Đêm nay sao thấy buồn vơi trong lòng
Đề thơ từng trạm đêm sang
Lầu thơ từng trạm xếp hàng qua đêm
Thầm thương thầm gọi tên em
Gió mây thêu dệt buồn thêm canh dài
Ngả nghiêng cành lá đêm nay
Chẳng ai qua lại gọi mời viếng thơ
Trà thơm chẳng khách đêm khuya
Lầu thơ từng trạm bơ vơ thấy phiền
Hoạ thơ từng nét đêm in
Mùi hoang mùi vắng ngả nghiêng đón chào

09:30 đêm 09.09.2012
mùi nhớ mùi vắng thêm nhớ người