15.00
Đăng ngày 19/04/2017 12:39, số lượt xem: 108

Đêm buông màn ai gọi thầm tên nhau
Một cõi xa cõi nhớ gợn đêm sầu
Vẫn nhớ nhau gọi nhau khi đêm xuống
Lòng thêm sầu thêm buồn nhớ tới nhau

Đêm buông màn trong lòng thấy đớn đau
Trời phân chia đôi đường vẫn xa nhau
Hai năm rồi vẫn xa bên trời đó
Hai năm rồi để lại cơn nhớ nhau

Đêm buông rồi ai hiểu đôi mình hai
Vẫn lo nhau chia nhau gồng gánh đời
Vẫn trò chuyện từng đêm đôi mình ấy
Giảm cơn buồn cơn vắng cơn sầu vơi

Đêm buông màn hỏi lòng chẳng thấy vui
Vẫn nhớ em từng đêm xa cuối trời
Vẫn thương em yêu em một lòng ấy
Lòng thương rầy đêm vắng thêm buồn vơi

09:30 đêm 21.10.2015
đêm buông nào mà không thấy nhớ tới người