15.00
Đăng ngày 17/07/2017 20:50, số lượt xem: 122

Đèn đường báo đêm sang
Dạo bước bên đường hoang
Thời gian in vết đó
Đêm nay thấy nhớ nàng

Đèn đường báo đêm sang
Chợt nhớ chợt ngỡ ngàng
Bên đường đi hoang vắng
Biết bao lòng nặng mang

Đèn đường báo đêm sang
Lòng vẫn gọi thầm tên
Lang thang bên đường vắng
Lòng bơ vơ tới nàng

Đèn đường báo đêm sang
Hỏi ai vẽ bóng nàng
Lá vàng bên thềm đó
Như nhắc nhủ tới nàng

07:50 đêm 11.05.2012
ngó đèn đương mờ mờ chiều nay lòng vương vấn ai